skip to Main Content

Kursus: Sæt dig selv i spil

Rubriks Anna Bridgwater holder sammen med kollega Susanne Cordes kursus i at sætte sig selv i spil som journalist. Hvornår skal man bruge sig selv? Hvornår er journalistens egne oplevelser relevante, og hvornår er de overflødige og forstyrrende? Anna Bridgwater og Susanne Cordes har begge brugt sig selv i deres arbejde, i bøger, artikler og foredrag.
Kurset er for medlemmer af DJ’s freelancegruppe, og det sker 15. april i København og d. 22. april i Aarhus.

https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/saet-dig-selv-i-spil

Back To Top