skip to Main Content

Lene Stærbo

Journalist

Tel: 5050 1918 | Mail: journalist@lenestaerbo.dk | www: lenestaerbo.dk

Mit motto er, at jeg skriver det svære let.
Jeg skriver interviews, årsberetninger, jubilæumsskrifter og virksomhedshistorier. Jeg fabrikerer nyhedsbreve og tekster til hjemmesider og Facebook.

Mine kunder arbejder med sundhed, psykiatri og arbejdsmiljø.

Journalistens opgave er at prioritere. At vælge de kroge som skal bære historien. Vinkle, så lyset falder præcis der, hvor det er mest relevant. Skrive, så det bliver husket. Og læst til sidste punktum.

Back To Top