Anne Kathrine S. Rosener var på salgs- og netværksarbejde med mulige kunder blandt malermestre og malerbranchen, da Danske Malermestre holdt sit årlige stævne med en stor udstilling på Nyborg Strand i januar.
Anledningen blev brugt til at markedsføre Anne Kathrines virksomhed FORTÆL, der bl.a. leverer tekst og indhold til hjemmesider.
Som et udvidet visitkort havde hun fået lavet et salgs-postkost af Rubriks grafiker, Karina Bjerregaard.
Postkortet har på bagsiden et tilbud om et gratis oplæg til nyt indhold på hjemmesider, og det blev delt flittigt ud til mulige kunder.