Brewster Kahle, stifter og primus motor. Foto: Regner Hansen

Rubriks Regner Hansen har besA?gt the Internet Archive i San Francisco, som samarbejder med biblioteker rundt pA? kloden om lagring af bA?ger, websider og andre publicerede vA�rker, sA? de alle kan tilgA?s digitalt. Blandt udfordringerne er ophavsrettigheder, betalingsmure, privilegeret adgang og fake news.
LA�s Regners i artikel i det nyeste nummer af Bibliotekarforbundets magasinA�Perspektiv pA? siderne 30-33.