.
Rubriks Regner Hansen har skrevet et kulturgeografisk portræt af chili til Udvikling, som er Udenrigsministeriets globale magasin. Her er chili såkaldt side 9-afgrøde i nummer 1, 2017.
http://um.dk/da/danida/oplysning/udvikling