.
Rubriks Regner Hansen har skrevet et kulturgeografisk portrA�t af chili til Udvikling, som er Udenrigsministeriets globaleA�magasin. Her er chili sA?kaldt side 9-afgrA?de i nummer 1, 2017.
http://um.dk/da/danida/oplysning/udvikling